Termes i Condicions

De conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que el titular de la pàgina web https://dobleseo.pro/ (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és:

dobleseo.com pertany a Dobleseo, societat espanyola amb domicili al Carrer d’Antoni Rovira i Virgili, 8, 17180 Vilablareix, Girona i inscrita al Registre Mercantil de Girona amb correu electrònic de contacte: info@dobleseo.pro (d’ara endavant, “Dobleseo”).

2. Què és Dobleseo

Dobleseo neix com a agència especialitzada en posicionament web a Girona. Per aquest motiu, la filosofia de Dobleseo no és altra que la publicació, entre d’altres, de multitud d’articles, vídeos, reproduccions sonores, programes i dades (d’ara endavant, els «Continguts») que ofereixin consells pràctics i procediments de tot el relacionat amb els serveis que oferim a l’agència.

Per aquest motiu, la nostra política en quant a la publicació de Continguts és molt estricta, de manera que, cadascun dels Continguts que l’usuari desitgi publicar serà revisat pels editors de Dobleseo. Ens reservem el dret a modificar, esborrar, editar total o parcialment qualsevol contingut.

Des de Dobleseo hem decidit no publicar al Lloc Web aquells Continguts que versin sobre continguts prohibits segons es defineixen aquests en l’apartat 5.2, que infringeixin drets de propietat intel·lectual o qualsevol altres drets de tercers, o si així ho considera Dobleseo a la seva entera discreció.

Per tot l’anterior, seran els editors de Dobleseo qui, atenent als criteris anteriors, decidiran quins Continguts són publicats al Lloc Web i quals no, sempre i quan, aquesta decisió de no publicar determinats Continguts no suposi una discriminació cap a l’usuari.

3. Aceptació de los Termes i Condicions

3.1 L’accés i/o ús del Lloc Web està supeditat als Termes i Condicions que s’expressen a continuació, a la Política de Privacitat, així com a la legislació vigent, i atorga a qui accedeix, utilitza i/o aporta Continguts al mateix la condició d’usuari.

3.2 En accedir i/o utilitzar el Lloc Web, l’usuari accepta, sense reserva ni limitació, els presents Termes i Condicions i la Política de Privacitat.

3.3 En cas de no acceptar els presents Termes i Condicions, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar el Lloc Web, havent de deixar-lo immediatament.

3.4 L’usuari no podrà utilitzar el Lloc Web ni podrà acceptar els Termes i Condicions si:

(a) no està legalment capacitat per celebrar un contracte vinculant amb Dobleseo, o

(b) l’accés, l’utilització i/o la provisió de Continguts pogués ser contrària a la legislació que resultés ser-li d’aplicació.

3.5 Dobleseo es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el Lloc Web, així com de la configuració i presentació d’aquesta i dels termes i condicions d’accés i ús a la mateixa. L’usuari quedarà obligat automàticament pels termes i condicions que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Lloc Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament els presents Termes i Condicions.

4. Disponibilitat i accesibilitat del Lloc Web

4.1 L’usuari del Lloc Web, mitjançant el seu accés al mateix, es compromet a utilitzar-lo conforme amb els presents Termes i Condicions, la Política de Privacitat i la legislació vigent i accepta que l’ús del mateix, així com dels seus Continguts i/o serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat assumint, front a Dobleseo i/o front a tercers, qualsevol dany i perjudici que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

4.2 El Lloc Web ofereix a l’usuari la possibilitat de registrar-se. L’usuari és responsable d’aportar informació veritable i exacta per al seu registre així com en la subscripció de qualsevol dels serveis disponibles al Lloc Web. Així mateix, l’usuari es responsabilitza de custodiar de manera diligent i confidencial el seu nom d’usuari i contrasenya i de notificar a Dobleseo qualsevol incidència al respecte.

4.3 Amb la finalitat de protegir els drets dels menors d’edat, el Lloc Web pot contenir determinades seccions d’accés restringit per a aquests.

5. Continguts del Lloc Web

5.1 Dobleseo rebutjarà, es negarà a publicar o eliminarà qualsevols Continguts que versin sobre els continguts detallats a l’apartat següent, que infringeixin drets de propietat intel·lectual o qualsevols altres drets de tercers o si així ho considera Dobleseo a la seva entera discreció sempre que no suposi un acte discriminatori.
5.2 A mode enunciatiu però no limitatiu, Dobleseo no publicarà o procedirà a eliminar Continguts que:
 1. versin sobre contingut ofensiu o discriminatori per raó de sexe, raça, religió o qualsevol altra circumstància social o personal,
 2. fomentin l’assetjament, l’odi o la violència física o psíquica, o siguin abusius o intimidatoris,
 3. siguin falsos o enganyosos o promoguin o versin sobre activitats il·legals, immorals, atemptatòries contra l’ordre públic, abusives, amenaçadores, violentes, pornogràfiques, obscenes, injurioses, difamatòries o calumnioses,
 4. continguin informació que representi o creï un risc per a la privadesa o la seguretat de qualsevol persona,
 5. continguin informació que promogui la creació de virus informàtics o que en si mateixos continguin virus o altres arxius nocius,
 6. impliquin activitats comercials i/o vendes sense el consentiment previ per escrit de Dobleseo, com concursos, sortejos, publicitat, esquemes piramidals o altres,
 7. impliquin la transmissió de “correu brossa” o “cartes en cadena”, o l’enviament de missatges no sol·licitats de correu massiu o “spamming”,
 8. ofereixin pàgines d’accés restringit o pàgines o imatges ocultes,
 9. incloguin dades personals, inclosa la imatge o vídeo d’una altra persona sense comptar amb el consentiment degut per a això,
 10. promoguin propagandes i/o símbols d’organitzacions inconstitucionals o il·legals,
 11. violin o promoguin la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge, drets comercials, drets contractuals o qualsevol altre dret de qualsevol persona o entitat, i
 12. constituïsquen o promoguin comportaments o actituds que suposin maltractaments a animals o persones.
5.3 Tots els Continguts que l’usuari desitgi publicar seran prèviament revisats per Dobleseo, sense que aquesta assumisca responsabilitat alguna per aquesta labor de revisió o moderació per detectar Continguts que, al seu judici, puguin resultar il·lícits o inapropiats. Tampoc serà responsable Dobleseo pels Continguts finalment publicats ni per la conducta de l’usuari respecte als Continguts publicats.
5.4 En el supòsit en què els Continguts poguessin estar vulnerant drets de propietat intel·lectual o qualsevols altres drets de terceres parts, Dobleseo els retirarà del Lloc Web o impedirà l’accés als mateixos si un òrgan competent així ho hagués declarat, tal i com estableix la normativa vigent.

6. Mecanismes de participació

6.1 El Lloc Web conté fòrums i altres eines de participació.

6.2 Els comentaris dels usuaris en els mecanismes de participació reflecteixen la seva opinió i no l’opinió de Dobleseo, qui no es fa responsable de les opinions publicades pels usuaris en aquests mecanismes.

6.3 Dobleseo es reserva el dret a suprimir o editar aquells comentaris que consideri inadequats. Es podrà tancar en qualsevol moment i sense previ avís qualsevol dels espais de discussió existents al Lloc Web. Així mateix, Dobleseo podrà vetar l’accés d’aquells usuaris que reincideixin en una actitud inadequada.

7. Cancel·lació del compte d’usuari

L’usuari estarà legitimat a cancel·lar, en qualsevol moment, el seu compte al Lloc Web mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte al Lloc Web. La cancel·lació del compte no faculta a l’usuari a retirar els Continguts que hagués proporcionat a Dobleseo, ja que els drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos recauen en Dobleseo.

8. Exempció de responsabilitat

8.1 Dobleseo no serà responsable dels danys derivats de l’ús del Lloc Web, ni de qualsevol actuació realitzada basada en la informació que en el mateix es facilita.

8.2 Dobleseo no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari, utilitzat per a la connexió al Lloc Web, o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

9. Responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web a Dobleseo

9.1 L’usuari que desitgi oferir Continguts de Dobleseo a la seva pròpia pàgina web podrà introduir en la mateixa un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d’inici del Lloc Web.

9.2 Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc Web podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i/o qualsevol altre signe distintiu de Dobleseo única i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per Dobleseo expressament.

9.3 L’usuari no podrà reproduir el Lloc Web de cap manera a la seva pròpia pàgina web ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Lloc Web o permetin visualitzar-lo a través d’adreces d’Internet distintes o conjuntament amb continguts aliens al mateix, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió en el públic sobre la procedència dels Continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de Dobleseo o es faci de qualsevol altre mode prohibit per la legislació aplicable.

9.4 L’usuari que introdueixi l’enllaç al Lloc Web no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre Dobleseo, sobre els seus integrants i/o clients ni sobre la qualitat dels Continguts oferts.

9.5 Les pàgines web en les quals s’ofereixi l’enllaç al Lloc Web no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i a les bones costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Dobleseo recolza o suporta les idees, manifestacions o actuacions d’aquests usuaris o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per Dobleseo.

10. Responsabilitat per enllaços des de Dobleseo a altres pàgines web

10.1 Amb l’objectiu d’ajudar a l’usuari a buscar una altra informació o serveis d’interès, el Lloc Web podrà incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són propietat de Dobleseo ni estan controlats per aquesta. Dobleseo no controla els continguts, les condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix responsabilitat alguna per aquests.

10.2 L’usuari reconeix i accepta que l’accés a altres llocs web no suposa que Dobleseo recomani o aprovi el contingut dels mateixos i que Dobleseo no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari pogués sofrir com a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o com a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferida a través d’aquests llocs web.

10.3 Dobleseo retirarà del Lloc Web o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d’un tercer sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal i com estableix la normativa vigent.

11. Activitats prohibides

11.1 L’usuari no podrà dur a terme al Lloc Web activitats delictives o il·lícites, incloses a títol enunciatiu però no limitatiu, pornografia infantil, corrupció de menors, frau, tràfic de material obscè, tràfic de drogues, jocs d’atzar, assetjament, robatori de secrets comercials i industrials, spamming, enviament de virus o altres arxius nocius, infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial, infracció dels drets a l’honor, a la intimitat i a la imatge, així com a qualsevols altres drets.

11.2 L’usuari no podrà interferir o pertorbar de cap manera el hardware, software o les xarxes a través de les quals s’ofereixi el servei del Lloc Web mitjançant l’ús de virus, robots, cucs o qualsevol altre tipus de codi, arxiu o programa.

11.3 L’usuari no podrà evitar o modificar de forma que s’eviti qualsevol tecnologia o software de seguretat de Dobleseo ni col·laborar en aquestes tasques.

11.4 L’usuari no podrà suplantar o intentar suplantar la identitat de la resta d’usuaris al Lloc Web.

11.5 L’usuari no podrà exhibir publicitat comercial no autoritzada al Lloc Web ni usar els Continguts del Lloc Web amb la finalitat de realitzar publicitat comercial no autoritzada o d’una altra forma, assetjar, abusar o perjudicar a una altra persona o entitat.

12. Menors

El Lloc Web està dirigit a usuaris majors de catorze (14) anys, eximint-se Dobleseo per qualsevol accés i utilització del Lloc Web no autoritzada.

13. Publicitat

El Lloc Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material enviat per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. Dobleseo no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

14. Protecció de dades

Dobleseo tractarà les dades personals recollides a través del seu Lloc Web de conformitat amb la Política de Privacitat.

15. Drets de propietat intel·lectual i industrial

15.1 El Lloc Web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. A títol enunciatiu, que no limitatiu, els Continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc Web. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc Web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de Dobleseo o del titular dels mateixos, tret que l’usuari hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

15.2 Dobleseo és el legítim titular dels drets d’explotació sobre els Continguts publicats al Lloc Web, en tot el món, per un termini perpetu, de manera absoluta i sense límits de cap naturalesa. En particular i a títol enunciatiu però no limitatiu, Dobleseo podrà reproduir total o parcialment, comercialitzar, difondre, traduir, publicar, imprimir, alterar, transformar, realitzar adaptacions i actualitzacions dels Continguts i celebrar contractes amb tercers per cedir el seu ús, acordar la seva distribució i fins i tot cedir els drets d’explotació.

15.3 Els logos, marques, noms comercials i altres signes distintius de qualsevol classe continguts al Lloc Web estan igualment protegits per la llei.

15.4 L’usuari no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a Evacuinera. Dobleseo reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús inadequat per part de tercers de la seva propietat intel·lectual i industrial.

15.5 Dobleseo no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat al Lloc Web, els serveis o els Continguts.

16. Notificació d’infraccions

16.1 En cas que l’usuari infringeixi drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret de tercers, serà advertit per Dobleseo en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels Continguts infractors. En aquest cas, l’usuari respondrà per tals infraccions i Dobleseo cancel·larà l’accés del mateix al Lloc Web.

16.2 Si qualsevol persona o entitat considera que els Continguts publicats al Lloc Web infringeixen els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol altre dret podrà comunicar-ho a Dobleseo per qualsevol de les vies de contacte que figuren al Lloc Web amb l’assumpte “Vulneració de drets”, sol·licitar la seva retirada i aportar la següent informació:

 1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent que es consideren violats,
 2. identificació dels Continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a Dobleseo ubicar dit material al Lloc Web,
 3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè Dobleseo pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
 4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és verídica i exacta i que és el titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat a actuar en nom d’aquest, i
 5. còpia del D.N.I, passaport o un altre document oficial que acrediti la seva identitat.
  Dobleseo atendrà aquesta petició i si considera que aquesta persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada de tals Continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc Web de manera que no siguin accessibles pels usuaris ni tan sols des de la memòria cau.

17. Llegislació i jurisdicció aplicable

Els presents Termes i Condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola vigent.

Qualsevol controvèrsia, reclamació o disputa quant a la interpretació, execució i/o resolució dels presents Termes i Condicions se sotmet als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona.