SEO i semàntica

seo i semantica

SEO i semàntica

Avui volem parlar-vos de SEO i semàntica. Ja fa anys que Google està centrat en el llenguatge i en com evolucionen les diferents formes de comunicació entre els humans i la tecnologia. De fet, recentment s’estan implementant importants avenços en tècniques d’aprenentatge automàtic per tal d’entendre les cerques o per la traducció de diferents idiomes.

Un dels dubtes freqüents que se’n deriva d’aquest fenomen és quin serà el futur del SEO en un moment en què els resultats de cerca evolucionen cada cop més cap a la personalització. Té sentit seguir fent SEO com es feia fins ara?

La cerca semàntica

Si rebobinem una dècada enrere i pensem en resultats de cerca, veiem que cercadors com Google o Bing simplement donaven informació corresponent als termes exactes d’una cerca. Això provocava que no fossin capaços, en certes ocasions, de resoldre consultes amb termes polisèmics o sinònims.

Avui dia, entenem que les cerques no es basen en una sola paraula clau, sinó en entitats d’informació. És a dir, en coses, persones o conceptes que els usuaris identifiquem com a independents, ben definits i pels quals podem referir-nos a l’hora de fer una consulta. Aquestes entitats, al seu torn, estan conformades per un conjunt de fets o unitats de coneixement que les defineixen. És a dir:

  • Una entitat és allò que estem descrivint: Per exemple: Shakespeare
  • El predicat és la característica que descrivim de l’entitat: Per exemple: va escriure
  • L’objecte defineix el valor de la característica descrita en el predicat: Per exemple: Hamlet

De manera que quan busquem el terme “obres de Salvador Dalí”, Google comprèn i ens ofereix el que estem buscant:

 

knowledge panel

Per oferir-nos el millor resultat sobre allò que estem buscant i saber si l’aproximació donada és correcta o no, Google també s’ajuda dels usuaris mitjançant l’opció de suggeriments:

 

google cerca semantica

 

Per altra banda, quan fem clic en un resultat de cerca, el sistema ho veu com una configuració que els resultats que ha trobat són correctes i utilitza aquesta informació per millorar la cerca en un futur.

La importància de la personalització en la cerca

En definitiva, en la cerca semàntica no interessa tant el conjunt de paraules clau que s’utilitzin, sinó el significat de la consulta que es realitza: És a dir, la intencionalitat i el context. D’aquí que la resposta a una consulta no sigui la mateixa si la realitza una persona o una altra en un context diferent. Es tracta d’una qüestió de personalització dels resultats: Google té en compte la geocalització com a part del context en què es realitza una cerca, però també l’historial de cerca, la data o l’hora de cerca, l’idioma o, fins i tot, els correus que hem rebut a Gmail i les compres que hem realitzat recentment.

Aquesta personalització, juntament amb la millora constant en el processament de la informació, ha provocat que, amb el pas del temps, Google també hagi minimitzat el problema de la polisèmia o la sinonímia en els seus resultats de cerca. Cal tenir en compte que, si el motor de cerca no té més dades, igualment ens mostra ambdós resultats. En canvi, si disposa d’aquest context del qual parlàvem, pot interpretar el significat de la consulta que hem realitzat i ens oferirà els resultats que busquem.

Amb el pas del temps, no hi ha dubte que els cercadors cada vegada coneixeran millor el nostre context personal i seran més concisos trobant una resposta única a la nostra consulta. Però això ens porta a una altra reflexió: Sempre ens retroalimentarem a partir de la mateixa informació? Posem un exemple: Part de la feina de Google és comprendre quins són els mitjans de comunicació que més consulta cada persona i, quan aquesta persona busca informació sobre una notícia recent, en moltes ocasions ja només mostra els resultats de determinats mitjans afins.

Si es vol sortir d’aquest bucle, s’ha de fer un esforç extra i tornar a realitzar la cerca, potser canviant els termes utilitzats, però no sempre tenim el temps o la paciència de realitzar aquest exercici. Això fa pensar que cada cop serà més difícil sortir dels nostres esquemes mentals preestablerts gràcies a la pluralitat dels mitjans perquè sempre s’estarà reafirmant la nostra posició sobre un tema, i mai qüestionant-la… Però aquest és un debat que s’exclou del tema que avui ens ocupa.

Els usuaris no sempre sabem el que busquem

Es calcula que el 15% de les cerques que es realitzen a un cercador cada dia no s’han vist mai abans. De vegades, quan busquem un tema, no sempre estem segurs que sigui la millor manera de formular aquella consulta. Pot ser que no coneguem les paraules més adequades per utilitzar o com s’escriu alguna cosa perquè sovint anem a la cerca buscant aprendre, no necessàriament tenim els coneixements necessaris, com demostra clarament la següent captura:

termes de cerca

Bromes a part, aquest és el principal motiu pel qual Google o qualsevol altre motor de cerca ha de saber crear maneres de retornar resultats per a consultes que no coneix. I, per això, des de fa anys, s’està treballant en un seguit d’actualitzacions d’algoritmes i tecnologies que milloren la capacitat de comprensió del llenguatge natural i la intenció de cerca mitjançant la intel·ligència artificial.

Les tecnologies que han jugat -i juguen- un paper important en com funciona la cerca semàntica són la base de coneixement del Knowledge Graph, l’algoritme Hummingbird, RankBrain o BERT. Les dues últimes novetats que s’incorporen a aquesta llista són LaMDA i MUM que, com els seus models de llenguatge predecessors, estan basats en Transformer, una arquitectura de xarxes neuronals que Google Research va inventar l’any 2017. Tanmateix, ambdós models lingüístics representen un important avenç. Mentre que LaMDA tindrà un paper clau en l’assistència per veu, MUM revolucionarà les cerques, donant resposta a preguntes complexes en diferents idiomes, entenent el context que s’associa en cada cas.

Com crear continguts SEO que s’adaptin a aquests nous paradigmes?

Tal com hem vist al llarg del post, ja fa temps que Google no només es limita a comprendre la consulta realitzada, sinó que intenta interpretar la intenció de l’usuari en realitzar-la per oferir un resultat més acurat.

En aquest sentit, un error freqüent és pensar que SEO i semàntica no són compatibles o que, fins i tot, el SEO desapareixerà en un futur imminent. El cert és que, tal com ha anat fent al llarg de la seva història, el SEO ha d’evolucionar i adaptar-se a aquestes noves realitats. Per això, les antigues webs de nínxol centrades en pràctiques poc recomanables avui dia sí que és probable que, de no renovar-se, ja estiguin patint efectes adversos. Tanmateix, els llocs web de qualitat i que realment responen a una intenció de cerca, fins i tot, es poden veure beneficiats d’aquests canvis.

En definitiva…

Si bé existeixen tecnologies i algoritmes sofisticats i que, a més, evolucionen ràpidament per oferir cada vegada millors resultats, els principis de la cerca semàntica són fàcils d’entendre i sempre responen a una mateixa lògica: Oferir més i millors resultats de cerca als usuaris. Si ens centrem en aquesta idea, no hi ha dubte que estarem en una bona direcció.

Recordeu que si teniu dubtes sobre SEO i semàntica o necessiteu ajuda amb el posicionament, a Dobleseo restem a la vostra disposició. No dubteu a contactar amb nosaltres sense cap mena de compromís, estarem encantats de poder-vos ajudar.

No Comments

Post A Comment