La redacció de continguts SEO 

continguts web

La redacció de continguts SEO 

A partir d’avui, iniciem un seguit de posts en els quals reflexionarem entorn un dels pilars fonamentals de la nostra feina: El SEO on page. Aquest terme es refereix a les accions o optimitzacions que realitzem sobre la nostre web amb l’objectiu de millorar el posicionament orgànic. Com és evident, aquesta estratègia és àmplia i complexa. Per això, durant les següents setmanes, farem un recorregut als que per nosaltres són els preceptes bàsics. De moment, comencem parlant de la redacció de continguts SEO.   

La redacció de continguts SEO és un dels aspectes que envolten la nostra pàgina sobre el qual hem d’evocar més esforços, no només amb l’objectiu de millorar el posicionament orgànic, sinó també amb la intenció de millorar l’experiència de l’usuari. 

Com redactar continguts SEO?

Sobre quina manera és l’òptima a l’hora d’escriure continguts adaptats a SEO hi ha molta filosofia. A Internet es poden trobar molts consells que poden ser d’utilitat i que cal tenir en compte, però és important recordar que no ens hem de prendre tot el que sentim al peu de la lletra. Potser, el que funciona a un tipus de pàgina, no té per què funcionar en la nostra, ni tampoc el que ens funciona avui ens funcionarà sempre.

A grans trets, voldríem destacar que  la base sobre la qual començar a encarar una estratègia sempre parteix de la lògica. Gran part del SEO és qüestió de lògica i és que el que més valoren, tant els motors de cerca com els usuaris, és que el contingut sigui el més natural possible. Per tant, el primer consell que et volem donar és: Tracta d’escriure aplicant més lògica i menys percentatges. Dit això, serem més concrets:

5 tips per optimitzar els teus continguts web 

  1. Elabora contingut nou i de qualitat amb regularitat: Ha de ser de creació pròpia i MAI hem de copiar informacions extretes d’altres llocs web. En cas de fer-ho, Google ràpidament analitzarà la seva procedència i penalitzarà la còpia. Avui dia, treballem amb eines que ens poden donar el percentatge exacte de plagi que té un text i, fins i tot, ens poden proporcionar el lloc web del qual s’ha tret la informació! 
  2. Estructura bé el contingut: Abans de començar a escriure, és important pensar o, fins i tot, elaborar un petit esquema de tot allò que ens interessa comunicar i de quina serà la nostra estratègia a seguir. 
  3. Tingues en compte la llargària: Encara que alguns estudis han demostrat que, com més llarg sigui el text, més possibilitats tindrà d’ascendir posicions, aquesta afirmació és molt relativa. La llargària dependrà del tipus de pàgina, del nínxol en el qual s’engloba i també de la feina que fa la competència. De manera estàndard, recomanem que cada text contingui un mínim d’unes 500 paraules. 
  4. Pensa en el teu públic: A l’hora d’analitzar la pàgina, Google té molt en compte el comportament de l’usuari. Per això, cal elaborar un contingut adequat a allò que l’usuari està buscant. Per tant, hem d’aconseguir que el trobi rellevant, útil i que, en definitiva, navegui per la nostra pàgina web. 
  5. Revisa la redacció i l’ortografia: Tant Google com els nostres usuaris valoren que el contingut que presenta una pàgina estigui ben escrit i, encara que sembli obvi, que s’entengui. Sovint ens trobem amb textos que semblen jeroglífics. Fixa’t sempre en com escrius i tinguis en compte que una sobre-optimització, també pot tenir efectes molt negatius sobre el posicionament.  

 

En resum, val a dir que tot el que hem esmentat anava molt destinat a interessar als motors de cerca, però no hem d’oblidar que qui visita les nostres pàgines són persones i que, probablement, d’elles dependrà poder millorar la nostra rendibilitat. Hem d’interessar als motors de cerca perquè ens puguin posicionar millor, sí, però també hem d’interessar i oferir el que busquen als usuaris que ens visiten. En cas contrari, les potencials visites es traduiran en un increment de la taxa de rebot. 

A trets generals, aquests serien els nostres 5 tips per optimitzar els continguts d’una web. Sabem que ens hem deixat d’explicar moltes coses, relacionades amb les keywords, els enllaços, les negretes i cursives, els títols, els arxius multimèdia… I un llarg etcètera. Creiem que cadascun d’aquests temes ens donen per parlar-ne llarg i detingudament. Per això, més endavant anirem responent a totes aquestes qüestions així que… Fins al pròxim capítol!

No Comments

Post A Comment