Logos-kit-digital

KIT DIGITAL

Subvencions per al posicionament web a internet

Servei d’auditoria i consultoria per a la millora del posicionament online a internet de webs i projectes digitals.

 

des de 1.800€ fins a 4.500€*

 

El nostre mètode de treball es basa en la proximitat i la rigorositat.
Després d’una auditoria inicial, definim els objectius a assolir i marquem un pla d’acció per aconseguir-los.
Realitzem reunions amb els nostres clients per tal de proposar i validar les accions necessàries.

Dobleseo és agent digitalitzador oficial d’Acelera Pyme.

*La quantitat subvencionable és de 2.000€.