Com millorar la navegació web?

sistema de navegacio web

Com millorar la navegació web?

És evident que, en qualsevol lloc web, les persones necessiten orientar-se amb l’objectiu de localitzar la informació que pugui satisfer les seves necessitats. Per això, resulta fonamental comptar amb un sistema de navegació web eficient i ben optimitzat. Al post d’avui, parlem sobre aquest aspecte i donem alguns consells per implementar i mesurar l’efectivitat d’un sistema de navegació.

Què és la navegació web?

Els sistemes de navegació web permeten a l’usuari ubicar-se i desplaçar-se a través d’un lloc. Per tant, el seu principal objectiu és el d’identificar la relació entre els diferents continguts i permetre, o facilitar, la navegació entre aquests. En poques paraules, un bon disseny de navegació web ens mostra on estem, d’on venim, on volem arribar i, també, com arribar fins a on volem arribar.

En aquest sentit, un dels millors elogis que pot rebre un lloc és que els usuaris no comentin res sobre la seva estructura. En entorns que presenten una bona navegació, els usuaris tenen la capacitat de moure’s fàcilment, centrant-se en la seva tasca i sense prestar atenció al sistema de navegació. En cas contrari, davant un sistema deficient, el més probable és que l’usuari es trobi perdut, impotent o, fins i tot, frustrat. Com a conseqüència, pot arribar a abandonar el lloc.

interlinking seo

Quan pensem en un sistema de navegació web, hem de tenir en compte dos factors:

 1. Aquells elements que evidencien l’estructura del lloc: és a dir, els recursos que permeten localitzar i entendre de quina forma es troba jerarquitzada la informació.
 2. Aquells elements que ajuden a establir una relació entre els continguts: quan un usuari aterra a qualsevol pàgina, la nostra missió és retenir-lo el màxim temps possible, posant-li a l’abast el contingut que sigui necessari perquè acabi portant a terme alguna acció.

 

Quins elements conformen el sistema de navegació?

Principalment, formen part del sistema de navegació:

 • Els ítems dels menús
 • Els breadcrumbs o fils d’Ariadna
 • Els sistemes de filtratge
 • Els mapes del lloc
 • Els enllaços que aportem per contextualitzar els nostres continguts

 

Com configurar un sistema de navegació eficient per l’usuari (i per Google)?

Dissenyar un sistema de navegació eficient per l’usuari és essencial perquè, al cap i a la fi, el nostre objectiu és que pugui assolir els seus objectius. Per altra banda, tampoc no hem d’oblidar que la navegació web també juga un paper clau en el posicionament perquè la manera en què estructurem i enllacem els continguts condiciona la seva visibilitat i autoritat.

Tenir un bon enllaçat intern permet que les URL’s siguin descobertes més fàcilment per Google, augmentant la seva rellevància dins el lloc i establint una jerarquia clara. Recorda que facilitar el rastreig és clau per impulsar aquelles pàgines que ens interessa que siguin trobades i la forma d’aconseguir-ho és establint una bona xarxa d’enllaços interns.

A grans trets, quan parlem d’un bon sistema de navegació, pensem en:

 • Continguts: El punt inicial quan valorem la navegació web és tenir clar com troben els usuaris el contingut que estan buscant. També, cal tenir en compte la quantitat de continguts dels quals disposa el web, així com de quina manera estan organitzats. En aquesta fase, és especialment important tenir en compte el Cornerstone Content del vostre lloc web.
 • Llenguatge: El més recomanable és utilitzar un tipus de vocabulari planer i comú per als usuaris del lloc, que s’acosti al que utilitzen, busquen i desitgen. Aquest enfocament serà beneficiós no sols pel que fa a usabilitat, sinó també pel que fa a SEO.
 • Consistència: És a dir, a totes les pàgines s’ha de mantenir una mateixa estructura perquè els usuaris puguin localitzar fàcilment les diferents opcions de navegació. És important recordar que, quan la navegació canvia de forma dràstica d’una pàgina a una altra, l’usuari ha de canviar la seva atenció i tornar a investigar-ne el funcionament.
 • Disseny: El disseny dels diferents elements visuals ha de servir per fonamentar la lògica de navegació. Ha de ser clar i homogeni per així poder complir amb la seva funció principal, la de transmetre un missatge a l’usuari. És aconsellable no sobrecarregar amb massa elements que distreguin l’atenció de l’usuari o l’aclaparin d’informació. En cas contrari, el més probable és que se senti perdut o desorientat.
 • Profunditat: Independentment dels diferents elements que el conformen, en pensar el disseny d’un sistema de navegació, també és important recordar la regla dels tres clics. És a dir, es recomana que l’estructura permeti que un usuari accedeixi des de qualsevol pàgina del lloc i trobi allò que necessita en un màxim de tres clics.
 • SEO friendly: Primer, s’ha de tenir clar quines són les keywords que interessa treballar a cada pàgina. Després, també de quina manera cal categoritzar la informació. Un error habitual sol ser que es generin una gran quantitat de pàgines, moltes amb continguts molt similars, i és important determinar si han de ser indexades (o no) pels motors de cerca.
 • Estructura: Un altre punt important és valorar quines són les pàgines que han d’actuar com a categories, subcategories o com a filtres. En aquest sentit, el més recomanable és que les taxonomies amb més potencial de cerques es corresponguin amb les principals categories. Per la seva banda, les taxonomies amb menor potencial de cerques poden ser les subcategories. Finalment, les taxonomies utilitzades en segona instància haurien de correspondre’s amb filtres.
 • Responsive: No està de més recordar que els diferents sistemes de navegació d’un lloc s’han d’adaptar a tota mena de dispositius. Si bé és cert que actualment existeixen multitud de dissenys i plantilles responsive, la realitat és que no sempre els formats elegits s’adapten al 100% a aquesta mena de dispositius.

Tots aquests consells que hem detallat tenen sentit, tant en webs de nova creació, com en projectes ja existents. Tanmateix, abans i després d’aplicar qualsevol canvi, és recomanable avaluar el sistema de navegació, valorar la seva eficàcia i tenir ben identificats els seus punts forts i els seus punts febles. També amb la intenció de detectar possibles limitacions o punts de millora per tal d’optimitzar al màxim les seves possibilitats.

Com valorar la navegació d’un lloc web?

analitica webPer això, els indicadors de mesurament són una eina fonamental. Podem extreure dades de diferents fonts com l’anàlisi de logs, les eines d’analítica web o els softwares d’anàlisi de comportament dels usuaris. Cal destacar que, en qualsevol de les fases, pot ser molt útil testejar amb usuaris reals mitjançant tests d’usabilitat o proves A/B.

Un cop incorporat qualsevol canvi en el sistema de navegació, podrem valorar si aquesta millora ha tingut un impacte real en l’ús del lloc. Els principals indicadors que poden anar directament relacionats amb la navegació són:

 • Indicadors d’usabilitat: Principalment, haurem de mesurar el percentatge i la distribució de clics pels diferents menús.
 • Indicadors d’engagement: Cal tenir en compte el percentatge de rebot (que hauria de ser més baix després de realitzar el redisseny), el nombre de pàgines vistes per sessió i el nombre d’usuaris recurrents (aquestes dues darreres mètriques s’haurien d’incrementar després de millorar l’experiència de l’usuari).
 • Indicadors de conversió: Finalment, cal avaluar si realment tot això ha permès un augment de les vendes o un increment del tiquet mitjà per usuari.
No Comments

Post A Comment