Com fer un local keyword research?

local keyword research

Com fer un local keyword research?

Un dels factors clau per plantejar una estratègia de SEO local és fer un local keyword research adequat. Al post d’avui, us explicarem com fer-ho correctament i com posicionar-vos per la vostra zona geogràfica.

Què és el Keyword Research?

El keyword research o cerca de paraules clau, consisteix en el procés de trobar paraules que siguin rellevants per a un negoci i té com a objectiu principal resoldre una necessitat de l’usuari. A partir de la seva identificació es pot establir una estratègia de posicionament en línia, ja es tracti de manera orgànica, coneguda com a SEO (Search Engine Optimization) o de forma pagada, coneguda com a SEM (Search Engine Marketing), en cercadors com Google, Bing, Yahoo, Yandex…

A partir de la identificació de les paraules clau rellevants, aquestes es llisten, es filtren i s’escullen, tenint en compte l’estratègia del negoci i la intencionalitat de cada URL de la pàgina web per posicionar correctament i respondre les necessitats del públic objectiu.

La identificació de les keywords es realitza a través de diferents eines, gratuïtes i de pagament, que també poden oferir informació rellevant de la paraula com el volum de cerques mensuals, la dificultat de posicionament, el CPC, entre altres dades complementàries.

En què consisteix realment un local keyword research?

La cerca local de paraules clau o local keyword research engloba els processos anteriorment esmentats, però centrats en la identificació de paraules clau que ofereixin resultats en ubicacions concretes. És a dir, que la localització de l’usuari i del servei són rellevants per a la cerca: la població, la regió, el país, la comunitat són considerats en la cerca per oferir un resultat adequat a les demandes de l’usuari. Un exemple molt clar és la cerca de “serraller a X localitat”, el resultat de la cerca seran els negocis localitzats en aquest lloc. Una keyword local disposa d’una estructura molt senzilla: un modificador (l’element distintiu) seguit de la clau principal i la localització (la ubicació real del negoci i l’usuari).

 • Això permet crear landing pages amb aquestes paraules clau.
 • Ajuda a entendre les intencions de cerca dels usuaris.
 • Es pot identificar la competència directa de manera efectiva.
 • Permet descobrir noves maneres d’atreure els clients locals.

És molt important fer un filtratge, ordenat i classificació de paraules clau per crear una estratègia SEO efectiva per obtenir òptims resultats orgànics. Per això cal tenir en compte el seu volum de cerca, la dificultat de posicionament i la intenció de l’URL a posicionar durant tot el procés.

La gran importància del local keyword research per al SEO

Google és un cercador que està en constant canvi i evolució per respondre a les necessitats de tots els usuaris. En aquests darrers anys, ha posat molt èmfasi en oferir resultats cada cop més específics i centrats en la localització. Per això, realitzar un bon local keyword research és crucial per a aquells negocis que busquen oportunitats al mercat en línia. A continuació compartim amb vosaltres alguns apunts que cal tenir en compte per a la seva òptima identificació afí al negoci.

Local keyword research pas a pas

 1. Identifica els termes principals del negoci
  • Per començar, és important fer un llistat dels serveis que ofereix el negoci i la intenció principal del lloc i els seus apartats, és a dir, cada URL. Basant-s’hi, es podran identificar les paraules clau locals idònies i relacionades amb el negoci per establir una estratègia de SEO.
 2. Ampliar les opcions amb modificadors
  • Els modificadors afegeixen sentit a una cerca, i a més, permeten trobar nínxols de mercat menys competitius per posicionar millor en els resultats de cerques. Per exemple, “els 10 millors hotels familiars de Londres”, els 10 millors és la modificació de la keyword principals hotels familiars i de Londres, correspon a la localització de la cerca.
 3. Afegir la localització
  • La localització pot ser des de ciutats, regions, països i comunitats. Google Analytics, per exemple, és un excel·lent aliat per valorar aquests criteris i crear estratègies de negoci segons les mètriques.
 4. Clasificar y organizar las palabras clave
  • És important organitzar i classificar les paraules segons la intenció de cada URL i les necessitats del negoci. La intenció del negoci i de l’usuari són rellevants. S’han de classificar entre:
  • La Intenció comercial té com a objectiu una transacció.
  • La intenció informacional és la que resol els dubtes i informa els usuaris sobre alguna cosa.
  • La intenció navegacional té com a objectiu que l’usuari navegui per la web, ja sigui per consolidar la imatge de la marca o donar visibilitat a un producte.

Focalitzar el local keyword research per a cada URL de la web en una d’aquestes intencions, ajudarà l’usuari a trobar de millor manera què és el que està buscant i al nostre negoci, posicionar adequadament els resultats de cerca locals a Google.

Esperem que aquest article hagi pogut aclarir millor el concepte i us pugui ajudar a establir una estratègia de SEO local òptima per al vostre negoci.

Si voleu ampliar els vostres coneixements sobre com funcionen les paraules clau, us recomanem el nostre anterior article SEO i semàntica.

A més, si necessiteu assessorament o una auditoria SEO per millorar la presència en línia del vostre negoci, a Dobleseo som especialistes en posicionament en línia. No dubteu a contactar amb nosaltres perquè us puguem oferir una solució a mida de les vostres necessitats.

No Comments

Post A Comment