Cerca avançada a Google

Cerca avançada a Google

Cerca avançada a Google

Saps realitzar una cerca avançada a Google?
Tots nosaltres ens passem el dia fent cerques a Google per qualsevol cosa, però són pocs els que realment acaben utilitzant tota la màgia que la caixa de cerca de Google ens ofereix.
Molts ja coneixereu les Eines de cerca de Google que ens permeten filtrar fàcilment per idioma i/o temps:

Eines de cerques avançades a Google

Però no son tants els que coneixen la potència dels operadors de cerca avançada que ens ofereix Google.

Estem vivint un moment on el trànsit global de dades ha augmentat més del 50% durant l’última setmana i és important saber treure el màxim profit als resultats de cerca.
Per aquest motiu a l’entrada d’avui us volem explicar què són les cerques avançades a Google utilitzant els operadors que ens ofereix i que molta gent no coneix:

Operadors de cerca a Google:

Cal començar per dir que tant la barra de direccions de Chome (Omnibox) com, evidentment, la caixa de cerca de Google, admeten alguns operadors per enriquir les cerques i filtrar els resultats retornats. Sens dubte l’operador més coneguts són les cometes dobles (“”) que ens permeten fer cerques literals de concordança exacta del text que hi posem al mig, però possiblement no solem utilitzar tant la resta.
Cal tenir en compte que els operadors s’han d’utilitzar sempre en anglès independentment de l’idioma que estiguem utilitzant i en minuscules.
Us recomanem arribar fins al final del post on trobareu interessants i útils exemples de cerques amb operadors combinats.

 • or
  Ens permet combinar diferents cerques:
  Exemple -> seo OR sem
  Aquesta Query retornarà tots els resultats de webs que parlin de SEO o de SEM.
 • and
  Serveix per realitzar una cerca que ens retorni resultats que continguin les 2 paraules escollides:
  Exemple -> seo AND sem
  Aquesta Query ens retornarà tots els resultats de webs que parlin tant de SEO com de SEM.
 • *
  Serveix com a comodí coincidint amb qualsevol paràula o cadena de text:
  Exemple -> bill * microsoft
 • +
  Aquest operador utilitzat davant d’una keyword l’hi dona un significat literal i obliga a Google a utilitzar la paraula si o si de forma literal.
  Exemple -> +el marketing online
  Aquesta Query obliga a que els resultats portin sempre l’article “el” sí o sí. (molt semblant a l’ús de les 2 cometes dobles)

 • Amb aquest operador aconseguim exloure paraules de la cerca que no volem que es trobin entre els resultats:
  Exemple -> el marketing -online
  Aquesta Query ens retorna tots els resultats sobre Marketing que NO continguin la paraula online.
 • @
  Amb la @ ens serà més facil trobar nicknames dins de xarxes socials.
  Exemple -> @dobleseo
  Amb aquesta Query trobarem fàcilment totes les xarxes socials de Dobleseo.
 • #
  Amb el coixinet cerquem directament i més facilment hashtags:
  Exemple -> #SEOgirona
  Amb questa Query trobarem tot el relacionat sobre el hashtag #seogirona independentment de la xarxa social.
  Aquest operador es va introduir per Google+ i discontinuat des de 2017 però pot seguir essent d’utilitat.

 • Per cercar preus:
  Exemple -> tv € 400
  Amb aquesta Query trobarem resultats amb televisions amb un preu relacionat amb 400€. (També funciona amb $)
 • ..
  Per cercar entre dos valors:
  Exemple -> tv € 400 .. € 600
  Amb aquesta Query trobarem resultats on parlen de televisors entre 400€ i 600€. (També es pot utilitzar per trobar rangs de dates o de xifres)
 • site:
  Amb aquest operador trobarem totes les URL’s indexades d’un domini concret:
  Exemple -> site:dobleseo.pro
  Amb aquesta Query veurem totes les URL’s que té Google indexades del domini dobleseo.pro
  Podem utilitzar aquesta Query per cercar URL’s concretes, subdominis o fins i tot extencions de domini:
  -> site:.gov
  -> site:https://www.dobleseo.pro/
  -> site:https://dobleseo.pro/blog/
 • cache:
  Per veure la versió desada a la memòria cau de Google d’un lloc web:
  Exemple -> cache:naciodigital.com
  Amb aquesta Query podrem veure la versió en caché a Google de naciodigital.com
 • related:
  Cercar de pagines web similars:
  Exemple -> related:naciodigital.com
  Amb aquesta Query trobarem pàgines similars al domini que hàgim cercat.
 • define:
  Trobar definicions de paraules.
  Exemple -> define:SEO
  Aquesta Query ens retornarà resultats que estan definint la paràula SEO.
 • filetype:extensió
  Per trobar arxius d’una extensió concreta:
  Exemple -> filetype:pdf
  Aquesta Query ens retornarà arxius .pdf (també es pot utilitzar l’operador ext:)
 • intitle:
  Per trobar cadenes de text en els títols:
  Exemple -> intitle:SEO a Girona
  Aquesta Query ens retornarà pàgines que tinguin variants de la frase “SEO a Girona” en el títol.
 • allintitle:
  Exemple -> allintitle:SEO a Girona
  Igual que “intitle” però només tornen els resultats amb totes les paraules exactes de la cerca en el títol.
  (similar a posar el valor de “intitle” entre cometes)
 • inurl:
  Per trobar cadenes de text a les URL’s:
  Exemple -> inurl:agencia dobleseo
  Aquesta Query ens retornarà resultats que tinguin la paraula “dobleseo” a la seva URL.
 • allinurl:
  Exemple -> allinurl:agencia dobleseo
  Igual que “inurl” però només tornen els resultats amb totes les paraules exactes de la cerca dins la URL.
  (similar a posar el valor de “inurl” entre cometes)
 • intext:
  Exemple -> intext:agencia dobleseo
  Aquesta Query retorna pàgines amb variants de la cadena dins el text (NO en títols, descripció o links)
 • allintext:
  Exemple -> intext:agencia dobleseo
  Igual que “intext” però només tornen els resultats amb totes les paraules exactes de la cerca.
  (similar a posar el valor de “intext” entre cometes)
 • AROUND(X)
  És una recerca de proximitat. Troba pàgines que continguin dues paraules o frases a X paraules de distància una de l’altra.
  Exemple -> agencia AROUND(4) dobleseo
  Amb aquesta Query les 2 paraules no poden estar més separades de 4 paraules.
 • link:
  Per trobar pàgines que disposen d’un enllaç cap a una altra pàgina:
  Exemple -> link:naciodigital.com
  Amb aquesta Query podem trobar pàgines indexades amb Backlinks cap a naciodigital.com
  Google va descontinuar aquest operador el 2017 però segueix sent molt útil per trobar idees.
 • inanchor:
  Per trobar cadenes de text en anchortext de links:
  Exemple -> inanchor:Steve Jobs
  Amb aquesta Query podem trobar totes les pàgines indexades amb Backlinks que utilitzen la variant de la cadena de text.
 • allinanchor:
  Exemple -> allinanchor:el pais
  Igual que “inanchor” però només tornen els resultats amb totes les paraules exactes dins l’anchortext.
  (similar a posar el valor de “inanchor” entre cometes)
 • in
  Per conversió d’unitats
  Exemple -> 500€ in $
  Aquesta Query ens retorna la conversió d’una unitat a l’altra. (També funciona amb pesos i temperatures)
 • movie:
  Per trobar tota la informació sobre una pel·lícula:
  Exemple -> movie:Lo que el viento se llevo
 • map:
  Cerca directament a Google Maps:
  Exemple -> map:girona
 • weather:
  Cercar el temps  en un lloc concret:
  Exemple -> weather:girona
 • ()
  Amb els 2 parentesis podem agrupar diferents operadors de cerca per controlar com s’executa la cerca.
  Exemple -> (apple OR samsung) tablet

 

Aquests són els principals operadors, i els que ens poden facilitar més la vida, però si busquem podem trobar altres operadors que Google ha discontinuat o que simplement ja no funcionen del tot bé al nostre país.
També podem trobar operadors específics per utilitzar a Google Images però això ja es mereix un altre post a part.

Combinacions útils d’operadors de cerca avançada a Google:

Un cop coneixem els principals operadors de cerca avançada a Google, podem donar una volta més al cargol i crear cerques complexes combinant els diferents operadors de cerca avançada. Les possibilitats són infinites.
A continuació us deixem algunes idees de cerques que utilitzem normalment per treure informació des d’un punt de vista SEO:

 • site:*.lavanguardia.com -www
  Amb aquesta Query trobarem tots els subdominis de La Vanguardia exceptuant el principal amb les 3 www.
 • site:lavanguardia.com -inurl:https
  Amb aquesta Query trobarem totes les URL’s de La Vanguardia indexades sense certificat SSL.
 • site:*.lavanguardia.com “Coronavirus en España”
  Amb aquesta Query trobarem totes les URL’s de La Vanguardia on s’utilitza la cadena exacta “Coronavirus en España”.
 • site:lavanguardia.com filetype:pdf
  Amb aquesta Query trobarem tots els arxius pdf indexats del domini lavanguardia.com
 • SEO inurl:autor-invitado
  Amb aquesta Query trobarem tots els dominis que parlen de SEO i que tenen una URL on busquen autors convidats.
 • SEO intitle:autor invitado
  El mateix que l’anterior però amb la Keyword “autor invitado” al títol.
 • site:dobleseo.pro viagra OR pharmacy OR xxx OR porn OR poker OR casino OR sex OR pheromones
  Un exemple extrem per detectar si la web ha tingut injecció de continguts fraudulents.
 • Els límits són la nostra imaginació i creativitat…

i si amb tot això encara no en teniu prou, sempre podeu anar a l’eina de cerques avançades que ens ofereix Google:
https://www.google.es/advanced_search

Coneixeu altres Operadors o teniu combinacions útils de cerca avançada que ens vulgueu compartir?
Ens les podeu deixar a comentaris i potser podem ampliar aquest post! ☺️

No Comments

Post A Comment